Dr. Card Egészségkártya Nyomtatás
Írta: Gombárné Hajni   
2014. április 09. szerda, 09:34

Minden nagycsaládosunk igényelheti székhá-zunkban Dr. Card Egészségkártyáját a fogadó óráinkon.
A Dr. Card Egészségkártya áll egy bankkártya nagyságú kártyából és egy interneten keresztül aktivált online adatbázisból, ezek tartalmazzák tulajdonosa legfontosabb egészségügyi adatait, s így sürgősségi ellátás esetén a kezelőorvos azonnal megkapja pácienséről, akár papír alapon, akár online módon azon információkat, amely az ellá-táshoz szükségesek.
Az egészségkártya használatát az orvosok és men-tősök egyaránt támogatják, hiszen a kártya segít nekik, hogy gyorsan és hatékonyan tudják ellátni páciensüket.


A Dr. Card kártyán és webes felületen a kö-vetkező információk feltűntetésére van lehető-ség:
•    Név
•    Születési hely, idő
•    Taj szám
•    Személyi igazolvány szám
•    Baleset esetén értesítendő személy elérhe-tőségei
•    Kezelő- vagy háziorvos neve és telefon-száma
•    Vércsoport
•    Vérátömlesztés
•    Cukorbetegség
•    Magas vérnyomás
•    Korábbi szívinfarktus
•    Szívritmus szabályozó
•    Syncumar kezelés
•    Vérzékenység
•    Veseelégtelenség
•    Májelégtelenség
•    Asztma
•    Epilepszia
•    Gyógyszerallergia
•    Allergia
•    Egyéb fontos információk
Kitöltés: Az egészségkártyát mindenki saját ma-gának, javasoltan jól olvashatóan, nyomtatott be-tűkkel tölti ki, gyermekek esetében pedig a szülők vagy törvényes gyám tölti ki az adatlapot.  Ha nem biztos egy-egy adatot illetően, a tulajdonos kérheti orvosa segítségét, hogy minden egészség-ügyi adata biztosan helyesen szerepeljen a kár-tyán!
Online Aktiválás: Kiemelten fontos, hogy a tu-lajdonos a kártyáját, annak hátoldalán található egyedi kártyaszám segítségével a www.drcard.hu weboldalon a KÁRTYAAKTIVÁLÁS gombra kattintva elektronikusan rögzítse!
Tárolás: Fontos, hogy baleset esetén a kiérkező mentősök a beteg pénztárcájában található doku-mentumok alapján azonosítják a pácienst, így javasolt, hogy mindenki a tárcájában, a személyes dokumentumai mellett tárolja saját egészségkár-tyáját.
Kedvezményhálózat
Több, mint 600 hazai vállalkozás gondolja hasz-nosnak a Dr. Card szolgáltatásait, akik az egés-zségkártya felmutatására azonnali százalékos kedvezményt biztosítanak termékeik, szolgáltatá-saik árából, hogy ezzel is támogassák egy bizton-ságosabb, felelősségteljesebb társadalom kialaku-lását. Kedvezményt adó partnereink túlnyomóan egészségügyi szolgáltatók, orvosok, patikák, de rengeteg szálláshely és egyéb szolgáltató csatla-kozott hálózatunkhoz.
Patika és orvos kereső
A Dr. Card honlapján mindenki ingyenes hasz-nálhatja a patika és orvos kereső szolgáltatásun-kat, amely segítségével gyorsan és egyszerűen férnek hozzá az adatbázisunkhoz.
Dr. Card autómatrica
Bárki igényelhet Dr. Card kártyája mellé egy mat-ricát, amely szélvédőjére ragasztva, egy esetleges baleset esetén, azonnal tájékoztatást ad a kiérkező mentősöknek, arról hogy a sérültnél találja a kár-tyát, amelyről pillanatok alatt megtudhatják a leg-fontosabb egészségügyi adatait.
Bővebb információ a www.drcard.hu oldalon található.