Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete

Új lendülettel Szarvasért

Ma 2017. december 14., csütörtök, Szilárda napja van.
Holnap Valér napja lesz.
Ismerje meg programunk
Új lendülettel Szarvasért! – bemutatták programjukat a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének polgármester- és képviselőjelöltjei Nyomtatás E-mail
Írta: nacse   

Bemutatkoztak és bemutatták programjukat a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete színeiben induló pártoktól független jelöltek Szarvason szeptember 9-én. Az „Új lendülettel Szarvasért!” program kiemelt elemei többek között a munkahelyteremtés, a szociális biztonság és a város közbiztonságának javítása, az egészségügyi ellátás problémáinak megoldása. Az egyesület színeiben a város mind a nyolc választókerületében indul pártoktól független képviselőjelölt. A polgármesteri posztért Csanádi László szállt versenybe. A polgármesterjelölt és a Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete színeiben induló képviselőjelöltek mindegyike megszerezte az induláshoz szükséges aláírásokat.

Bővebben...
 
VÁLASZTÁSI PROGRAM 2014-2019 Nyomtatás E-mail
Írta: nacse   

Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete

 

VÁLASZTÁSI PROGRAM

2014-2019

 

 

Hiszünk abban, hogy programunkkal új lendületet adhatunk Szarvas fejlődésének!

 

Hisszük, hogy az életünket, összefogással, emberséggel és tisztességgel mi magunk tudjuk jobbá tenni. Teremtő erővel, hittel és új lendülettel kívánunk friss távlatokat nyitni a város fejlődésében.

 

MUNKAHELYTEREMTÉS

 

Szarvas híres arról, hogy tenni akaró, okos emberek lakják. Jelenleg a város egyik legégetőbb problémája: a munkahelyteremtés.

Változtatni szeretnénk azon a szemléleten, ami miatt több szarvasi vállalkozó a helyi támogatás híján, Békésszentandráson és Cserkeszőlőben létesített vállalkozást és munkahelyeket!

 

Megvizsgálnánk annak a lehetőségét, hogy hogyan válhatnánk vonzóbbá munkahelyteremtő vállalkozások letelepedéséhez.

·         Ennek eszközei lehetnének a kedvezményes bérleti díj, egy új ipari Park infrastruktúrájának kialakítása, és a meglévő ipari park bővítése.

Minden eszközzel szeretnénk segíteni a helyi vállalkozókat, legyen szó akár

·         kedvezményes hitel-biztosításáról, akár

·         pályázatírási segítség megadásáról. Minden sikeres és elnyert pályázat munkahelyeket hoz létre, ezért a város és az itt élők elemi érdeke, hogy Szarvas szakmai segítséget, lehetőséget biztosítson a helyi vállalkozóknak, munkaadóknak, akik aktív szerepet vállalnak a helyiek foglalkoztatásában.

·         Kiemelten támogatni kell a részmunkaidős, valamint a távmunkát biztosító munkahelyek létrejöttét.

·         A már meglévő lehetőségek mellett folyamatosan keresni kell és meg kell találni azokat a pályázati forrásokat, befektetőket, amelyek segíthetik újabb vállalkozások, és ez által újabb munkahelyek létrejöttét. Induló vállalkozások segítése egy Helyi Vállalkozássegítő Csoport létrehozásával.

·         Fontos, hogy a városban működő képzési rendszert összhangba hozzuk a helyi munkahelyek igényeivel. Olyan szakmákat, olyan tudást adni minden szarvasi fiatal kezébe, amelyekre valós piaci igény van a városban, illetve a környék munkaerőpiacán. Ne pályakezdő munkanélkülieket képezzünk Szarvason, hanem a valós piaci igények ismeretében alakítsuk át a városban működő szakképzési rendszert a helyi OKJ-s és felnőtt képzés felélesztésével és színesítésével.

·         Elindítjuk a „Szarvas hazavár”- programot. Célunk, hogy visszavonzzuk azokat a családtagjainkat, fiatalokat, akik munkalehetőségek híján az ország/világ más városaiban indították el karrierjüket, másutt vállaltak munkát. 

 

Hozzák haza tudásukat, legyenek a Város, az Önök, a Mi segítségünkre!SZOCIÁLIS BIZTONSÁGOT MINDEN RÁSZORULÓ SZARVASI SZÁMÁRA

 

Egyre többen vannak Szarvason a segítségre szorulók. A polgármesterjelöltünk, képviselőjelöltjeink programjának fókuszában az itt lakók szociális ellátásának és szociális biztonságának javítása áll. Célunk, hogy a jelenlegi rendszert a helyiek igényeihez igazítva fejlesszük.

A segítségnyújtást, a bajba jutottak támogatását kiemelt feladatnak tartjuk. Ezért a családsegítő szolgálatot jelentősen megerősítjük:

 • a szociális támogatások anyagi forrásainak hatékonyabb felhasználásával
 • a valódi esélyegyenlőség megteremtésével
 • kiszámíthatóbb és igazságosabb feladatellátásával
 • a közmunkák körének kiterjesztésével – hogy minél többen részesüljenek ebből az állami támogatás nemből
 • szociális munkások bevonásával
 • szociális problémák új szemléletű megoldásával
 • a város jelenlegi Ifjúsági Koncepciójának megvalósításához végre forrás biztosításával.
 • az önkormányzati és egyházi intézmények közti együttműködést javításával, hogy városunk rászorulóinak közös összefogással jobb ellátást biztosíthassunk.

 

IDŐSGONDOZÁS

 

Külön figyelmet fordítunk azokra a velünk együtt élő idős emberekre, akik egy aktívan végigdolgozott élet után segítségre szorulnak.

 • A házi gondozási rendszer és a nappali ellátás színvonalának javítása az idősek érdekében kiemelt feladat, ezért növelnénk a gondozók létszámát.
 • Szükségesnek tartjuk a meglévő eszközök bővítését, kreatív programok szervezését a nappali ellátásban.
 • A meglévő jelzőrendszer eszköz- és létszámfejlesztésével növelni kívánjuk a helyi egyedülálló idősek biztonságérzetét.
 • Többfunkciós városi kisbuszok vásárlásával rendbe kívánjuk tenni a betegszállítást, az időskori-felügyeletet.
 • Célunk a szociális étkeztetés minőségének javítása és bővítése.

 

Kiemelt célunk, hogy a civil és a tenni akaró szervezetekkel összefogva, közösen javítsunk az elesettek, a hátrányos helyzetűek mindennapjain, erősítve ezzel városunk jólétét, fejlődését.

 

KÖZBIZTONSÁG

 

·         Ösztönözni kívánjuk, hogy a Rendőrség és a Polgárőrség fokozott együttműködéssel alakítsa ki a rendszeres járőrözés nappali és éjjeli rendszerét a bel- és külterületeken egyaránt. A térfigyelő hálózat teljessé tétele után a közterület-felügyelet és mezőőri szolgálat megerősítésével biztosítani kell az állandó jelenlétet.

·         Gyermekeink biztonsága érdekében a közmunkások közül átkelő őrök biztosítását tartjuk szükségesnek az iskolák körzetében.

·         A város nagyobb anyagi támogatásával a Polgárőrség felkészültségének fokozása, állományának növelése is céljaink között szerepel. Tervezzük a polgárőrség és a rendőrség járőreinek összehangolását, akár közös járőrözéssel. A Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együttműködve biztosítani kívánjuk a városi közterületek biztonságos, kulturált és rendeltetésszerű használatát.

·         A már meglévő technikai feltételek mellett javasoljuk lovas járőrök szolgálatba állítását – meggyőződésünk, hogy ez növelné az eredményességüket.

 

 

VÁROSREHABILITÁCIÓ

 

Csatornázásra, járda-építésre, új közlekedési- és utcatáblákra, akadálymentesítésre, a városi földutak megszüntetésére, a külterületi úthálózat fejlesztésére, karbantartására a befizetett adóinkból több anyagi forrást kívánunk biztosítani.

 

·         A város további építészeti fejlesztését a korábbi időszakkal ellentétben a lakosság véleményének figyelembe vételével, szakszerű, átgondolt előkészítés után komoly szakmai felügyelet mellett, gyorsan kívánjuk megvalósítani.

·         Fontos a következő ciklusban a hiányzó bel- és külterületi utak, járdák, belvízvezető hálózat megépítése, karbantartása. (pl. Bezina, Középhalom, Rózsási szőlők, Mangol).

·         Kiemelten fontosnak tarjuk, hogy újabb, biztonságos játszóterek épüljenek, váljanak közösségi térré, ne legyen olyan része a városnak, ahol nincs játszótér.

·         Növelni kívánjuk a városban lévő kerékpártárolók számát, különösen a piacon és környékén.

·         A fiatalokra gondolva szeretnénk kiépíteni a város központjában egy mindenki által ingyenesen használható WiFi-hálózatot.

 

EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS

 

A jelenlegi helyzet tűrhetetlen. Az alábbi feladatok sem tűrnek halasztást!

 

·         Kórházi hovatartozás - Támogatjuk a lakosság igényeinek megfelelően Szarvas város sürgősségi és kórházi ellátásának visszahelyezését Békéscsabára.

·         Szeretnénk mielőbb betöltetni a városban megüresedett gyermekorvosi praxist!

·         Helyi sürgősségi ügyelet - A városi sürgősségi ügyelet hosszú távú biztonságos, szakszerű üzemeltetésének garantálása az önkormányzat üzemeltetésében lévő nonprofit szervezet bevonásával.

·         Városi kisbusz biztosításával meg kell oldani az idősek szakrendelőbe történő szállítását, erősíteni kell a felügyeleti, tanácsadói feladatok ellátását.

 

 

Azonnali megoldások kellenek, mert az nem lehet, hogy a hétvégeken szakszerű orvosi felügyelet nélkül maradjanak a szarvasiak!

 

 

TURIZMUS ÉS SPORT

 

·         Új munkahelyek teremtése turisztikai fejlesztésekkel a legkönnyebb. Újabb, szakszerű holtág rehabilitációval megóvni a holtág vizének minőségét! Minél hamarabb ki kell építeni az üdülő körzetek szennyvízhálózatát.

·         A város turisztikai vonzerejének további növelése érdekében hasznosítani a város tulajdonában, kezelésében lévő földterületeket, termál-vagyont.

·         Kerüljön vissza a helyi turizmus fejlesztésébe az eddigi vállalkozói fejlesztéseknek köszönhetően jelentősen megnövekedett helyi idegenforgalmi adó, valamint ennek állami támogatással növelt teljes összege! Az Idegenforgalmi adó ezen ágazatba történő visszaforgatása lehetővé tenné meglévő szolgáltatásaink, programjaink, infrastruktúránk színvonalas és folyamatos fejlesztését. Sok értékkel rendelkezik városunk, amelyeket komfortosabb, igényesebb környezetben még eladhatóbbá lehetne tenni – növelve ország-világ előtt Szarvas hírnevét!

 

·         Helyi edzőink számos országos hírű sportolót neveltek ki. A sporttal kapcsolatos városi infrastruktúra fejlesztésével méltó körülményeket kell biztosítani a helyi amatőr és profi sportolóink részére.

·         A meglévő adottságok kihasználásával a sportturizmus élénkítése.

·         A helyi sportélet fejlesztésére szánt összeget nem tartjuk elegendőnek, ha kell, a költségvetés módosításával is plusz-forrásokat  biztosítunk a helyi tömegsport támogatásához.

 

A nemzeti sportváros rangjának megfelelő támogatás biztosítása!

 

 

KÖZLEKEDÉS

 

Ígéretekkel már tele a padlás! Biztos, hogy a 44-es főút érdemi felújítása, átalakítása a közeljövőben nem várható! Lakossági kezdeményezésű aláírás gyűjtéssel sürgetni kívánjuk az M44-es megépítését, valamint a jelenlegi útdíj rendszer átalakítását, mivel az áthaladó  kamionforgalom miatt élhetetlenné vált városunk.

·         A helyi adókból gyermekeink  biztonsága érdekében további reggeli iskolajáratok és idős lakosaink nappali szállítására mini busz járatok fejlesztése a sűrűn lakott, vagy a nagy busszal meg nem közelíthető utcákon is, így új munkahelyeket is lehetne teremteni!

·         Alföldi emberek sokat bicikliznek. A kerékpárutak fenntartása, fejlesztése elengedhetetlen!

 

 

            Mi, mint a Szarvas város közéletében több évtizede részt vevő Nagycsaládosok Szarvasi Egyesületének pártoktól független jelöltjei:

 

Csanádi László,           polgármester és 1. számú választókörzet

Bakula János,              2. számú választókörzet

Dobruczky Zsolt,        3. számú választókörzet

Gombár Györgyné,    4. számú választókörzet

Józsa Vilmos,              5. számú választókörzet

Homonnai Tiborné,    6. számú választókörzet

Kovács Dániel,            7. számú választókörzet

Dankó Pál, János        8. számú választókörzet

 

kérjük feltétlen menjenek el szavazni és támogatásukkal segítség programunk megvalósítását! Ígérjük, hogy együttes összefogással, tisztességgel, emberséggel új lendületet adunk Szarvasnak.

 

 


Aki tud segítsen!

Keresünk:
Szekrénysort, mosógépet, fotelt, dohányzó asztalt adományba.
Keresünk működő képes televíziót, járókát, korcsolyát minden méretben.

Ha tudtok, segítsetek!
Felajánlásaitokat előre is köszönjük.

 
 
1% Adjon egy részt a civileknek!
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete
18373600-1-04
A szervezet további adatai a nonprofit.hu-n
Kíváncsi más szervezetekre is?
Keressen a Nonprofit Önarckép adatbázisban 11 000 további civil szervezet között!