Tájékoztató a gázfogyasztás és a távhőfelhasználás 2009. évi szociális támogatási rendszeréről Nyomtatás
Írta: nacse   

A lakossági terhek enyhítését célzó gázár- és távhő támogatási rendszer 2009. évben az ideihez képest alapvetően nem módosul. A jogosultsági feltételek változatlanok maradnak, így jövőre is várhatóan a háztartások 60%-a részesül támogatásban. Továbbra is a háztartás egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme alapján lesznek jogosultak a családok a támogatásra. A jövedelmi kategóriák és a kategóriákhoz tartozó sávhatárok sem módosulnak.

gáz

A Magyar Államkincstár mindazok részére, akik az idén támogatásban részesülnek, december hónap folyamán postai úton eljuttatja a 2009. évi igénylőlapot. Az igénylőlap hozzáférhető a kincstár ügyfélszolgálati irodáiban, letölthető INNEN, illetve elektronikusan kitölthető ITT. (FIGYELEM! Az elektronikus kitöltés önmagában nem minősül igénylésnek! Az igényléshez kérjük NYOMTASSA KI, ÍRJA ALÁ - a táblázat megfelelő oszlopában, továbbá az utolsó oldal alján - és a szükséges MELLÉKLETEKKEL EGYÜTT küldje be a kincstár illetékes szervéhez.)

A kérelmet a kincstár lakóhely szerint illetékes szervéhez kell benyújtani. Azok, akik 2009. január 31-éig benyújtják az igényüket, 2009. január 1-jétől megkapják a támogatást. Ha a kérelem benyújtására január 31-e után kerül sor, akkor a támogatás a kérelem benyújtását követő hónaptól jár.

A kérelemhez most sem kell jövedelem-igazolásokat mellékelni, csupán nyilatkozatot kell kitölteni a jövedelmekről. A 2008. évhez hasonlóan a kitöltendő igénylőlapon a háztartás minden egyes tagjának adóazonosító jelét fel kell tüntetni. Akinek pedig nincs adóazonosító jele (pl.: gyermekek), ott a "nincs" szót kell szerepeltetni. A beadott igénylések fokozottabb ellenőrzésére, visszaélés esetén továbbra is szigorú szankciókra lehet számítani.

A támogatás mértéke mind a négy jövedelmi kategóriában az ideivel azonos marad, és az átlagfogyasztást figyelembe vételével támogatott gáz mennyisége sem változik: a háztartások 2000 m3-ig, a nagycsaládosok 4000 m3-ig vehetik igénybe a támogatást.
A szociális támogatás jogosultsághatára felett élő, távhőfelhasználó családok számára továbbra is működik a 2008. október 1-jén bevezetésre került szisztéma, amely szerint a 2009. évi jogosultsági, azaz a január 1. és december 31. közötti időszakban a fűtési szezonra eső 6 hónapon keresztül (a január 1-jétől március 31-ig, illetve az október 1-jétől december 31-ig terjedő időszakban elfogyasztott hőmennyiség után) havi 1 150 Ft távhődíj-juttatásban részesülnek, amelyet külön igényelni nem kell.

A gázfogyasztás és távhőfelhasználás 2009. évi szociális támogatása jövedelmi kategóriánként

Jövedelmi kategóriák* (Ft/hó/fogyasztási egység)
Gázártámogatás fajlagos összege
(Ft/m3)
Távhőtámogatás fajlagos összege
- 57 000
40,1
2 184 (Ft/GJ)
57 001 - 71 250
32,8
1 794 (Ft/GJ)
71 251 - 85 500
22,1
1 200 (Ft/GJ)
85 501 - 99 750
14,5
816 (Ft/GJ)
99 751 -
0
1 150 (Ft/hó)**

* 2009. évi nyugdíjminimum alapján: 28 500 Ft
** Azon távhővel fűtő háztartásokat, amelyek jövedelmük alapján nem jogosultak szociális alapú támogatásra, a 2009. évi jogosultsági időszak fűtési szezonra eső fogyasztása tekintetében havi fix összegű távhődíj juttatás illeti meg.

SZMM Sajtótitkárság