Szarvasi Nagycsaládosok Barátainak Köre

Új lendülettel Szarvasért

Ma 2024. július 19., péntek, Emília napja van.
Holnap Illés napja lesz.

 

 

Hűséggel, jósággal, szeretettel! Nyomtatás E-mail
Írta: nacse   
Tartalomjegyzék
Hűséggel, jósággal, szeretettel!
Oldal 2
Oldal 3
Minden oldal

Nagyanyáink számára még teljesen természetes volt, hogy három, négy vagy annál több gyermek sertepertélt körülöttük nap mint nap. Mégis jutott mindenkinek betevő falat, gyermekeik nem jártak szakadt, piszkos ruhákban, és még a családban megtanulták, mit jelent közösségben élni.

"Jaj, lelkecském! - nézett rám mosolyogva a 80 éves Marika néni, mikor arról faggattam, hogyan tudták mindezt megoldani. - Mi csak igyekeztünk békességben és szeretetben élni, a többiről a Jóisten gondoskodott. Mert ő, ha báránykát ád, füvecskét is ád ám hozzá!"

Milyen igaz! De vajon korunk elkényeztetett báránykái beérik-e az Isten által nyújtott zsenge zölddel, vagy génmanipulált, vegyszerekkel hatalmasra növelt, különleges csemegék után vágyakoznak. Mert ez azzal a veszéllyel jár, hogy miközben egyre többet és drágábbat igyekeznek birtokolni, lemondanak a legnagyobb értékről: az élet tiszteletéről. Vannak azonban emberek, akik megpróbálnak szembe úszni az árral, s nem törődve környezetük rosszallásával, az anyagiak helyett igazi értékekben akarnak gazdagodni. Ezek a többgyermekes családok már puszta létükkel is - függetlenül attól, hogy tudatosan megélt hitre épül-e a több gyermek vállalása, vagy csak a minden ember szívében jelenlévő lelkiismeret szavára hallgattak a szülők - jelekké válnak önzésre hajló, kényelemhez szokott világunkban. Önzetlen szeretetük, mellyel a rájuk bízott új életeket fogadják, számukra is az élet ajándékát adja: egy olyan belső nyugalmat és biztonságot, amely a körülöttük forrongó, értéktipró világban a békesség szigete lehet, ha nem kényszerből, tudatlanságból vagy anyagi haszon reményében vállalják gyermekeiket. Az ő összefogásukat, segítésüket szolgálja az a civil szervezet is, amely a Délvidéken elsőként a Tisza mentén, Adán alakult 1995-ben Tisza Menti Nagycsaládosok Egyesülete, TINCSE néven. A TINCSE jelenleg zentai központtal működik, vezetője, Horváth László így fogalmazta meg céljait:

- Célunk egyrészt az volt, hogy a többgyermekes családokat megpróbáljuk segíteni, például különböző kedvezmények biztosításával, másrészt pedig az, hogy közösséggé szervezzük őket, többek között különböző rendezvények szervezésével. Ezeket nem az egy- és kétgyermekesek rovására tesszük, hiszen a zentai nagycsaládosok külön gondot fordítanak a fiatal családokra úgy is, hogy a szülészeten meglátogatják azokat az anyukákat is, akik első vagy második babájukat hozták világra, elbeszélgetnek velük és felajánlják nekik segítségüket. Hiszen belőlük lehetnek később a „nagycsaládosok", de ehhez támogatni kell őket, hogy érezzék, van, akire számíthatnak, és észre tudják venni azt az értéket, amelyet a nagycsalád jelent. A szülők tehermentesítéséért és a gyermekek fejlesztéséért sikerült megszerveznünk hétvégékre egy játszóházat, ahol szakképzett és lelkes óvónők foglalkoznak a kicsikkel különböző játékok, kézműves tevékenységek keretében. Évente rendezünk ruha-cserebere akciót, ahol nemcsak az egyesület tagjai, hanem jövendőbeli tagsága: vagyis a még csak egy vagy két gyermeket nevelő fiatal családok is segítségre találhatnak. Jómagam hívő emberként és hitoktatóként fontosnak tartom, hogy ezen az egyesületen keresztül is olyan jószándékú emberekkel, családokkal kerülhetek kapcsolatba, akik még esetleg csak keresnek, tapogatóznak Isten felé, de a mi életünket látva felfedezhetik benne azt a pluszt, ami keresztény hitünkből, Istenbe vetett bizalmunkból ered, és talán feltámad szívükben a vágy, hogy ők is csatlakozzanak a szeretet Istenéhez.


 

Krizsán Vilmost, a két éve megalakult Vajdasági Nagycsaládos Egyesületek Szövetségének (VANCSESZ) elnökét nehezen sikerült elérni, mert az elmúlt napokban a kárpát-medencei családszervezetek és családmozgalmak szemináriumán vett részt Nagykovácsiban:

- Egyesületünk nemzetközi kapcsolataihoz tartozik, hogy aktív tagjai vagyunk a megalakult Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének, amelynek tagjai immár hét év óta évente találkoznak, hogy összehangolják munkájukat, beszámoljanak egymásnak az elért eredményekről, megbeszéljék az elkövetkező időszak tennivalóit és továbbképzésen vegyenek részt. Óriási lépés a nagycsaládos egyesületek életében, hogy az idén megalakult az Európai Nagycsaládos Szövetség, melynek a VANCSESZ is alapító tagja azon 12 ország között, mely ezt az európai szövetséget létrehozta. Így egészül ki az a láncolat, amely az egyes helyi egyesületekből indul és most már az európai szövetségben teljesedik ki. S hogy mennyire nem helyénvaló az elterjedt felfogás, miszerint a több gyermek vállalása már elavult, maradi gondolkodásra vall, azt bizonyítja az a paradoxon is, miszerint Vajdaság ugyan még nem tagja az Európai Uniónak, mi, itt élő nagycsaládosok viszont már alapító tagként benne vagyunk egy európai uniós szövetségben, vagyis már beléptünk az Unióba. Jövőre Budapesten fogják tartani a szövetség éves közgyűlését, amelyen a VANCSESZ két képviselővel lesz jelen. Ennek az összefogásnak a gyümölcseként közelebb kerültek egymáshoz a különböző régiók nagycsaládosai, szorosabb együttműködés alakult ki az egyes szervezetek között, tagjaink utaznak - eleget téve egymás meghívásának és kedvezményes elszállásolást biztosítva egymásnak -, nyelveket tanulnak, megismerik egymás szokásait, kultúráját, és ami a legfontosabb: együtt gondolkodnak. Az idén például 74 vajdasági nagycsaládos jutott el Debrecenbe a VI. Családkongresszusra, ahol felejthetetlen élményekkel gazdagodtak. Jövőre   szeretnénk megszervezni az I. Vajdasági Nagycsaládos Érdekvédelmi Fórumot.

A vajdasági nagycsaládos szerveződés fejlődését mutatja, hogy míg kezdetben 17 családdal indultunk, jelenleg 10 helyi egyesületünk és 18 csoportunk működik, és ezekben több mint 1500 család kapcsolódik be a munkába. Alakulóban vannak újabb csoportok a nagyvárosokban, Nagybecskerek, Szabadka és Újvidék nagycsaládosai is szeretnének bekapcsolódni egyesületünk munkájába.

Rendezvényeink közül én azokat szeretném kiemelni, amelyek azt a célt szolgálják, hogy a családokat összegyűjtsük. Közös találkozókat szervezünk a számukra, melyeken részt vesznek a szülők, gyermekek egyaránt. Ilyen, most már hagyományossá vált rendezvényünk: a farsangi gyermekbál, az anyák napi ünnepség, a nyári családi vasárnap, az európai autómentes nap, melyet az idén második alkalommal szerveztünk meg, a nagycsaládos bál, a szünidei matiné stb. Ezt követik a különböző megmozdulások, amelyeket most már minden évben rendszeresen megszervezünk: tavaszi munkaakciót, kirándulásokat, ruha- és tankönyvcsere akciót, a gyermekhét alkalmából rajversenyt és egyéb akciókat, amelyekkel minél tevékenyebben bekapcsoljuk a gyerekeket és a szülőket is.


 

Tagjainknak igyekszünk kedvezményeket biztosítani, nyáron például a strandbelépőket 20%-al olcsóbban vehetik meg, 10%-os kedvezményt biztosítunk az általános iskolások tankönyveinek beszerzésénél, amit az egyesület maga támogat. Füzetcsomagokat szoktunk biztosítani általában 30-35%-os kedvezménnyel, az autó- és motorvizsgához egyesületünk tagjai 5%-os, színházlátogatáskor 10%-os kedvezményt igényelhetnek. Próbálunk abban is segíteni, hogy tagjaink a télirevalót, a különböző élelmiszercikkeket kedvezményesen szerezhessék be, olcsóbban vagy több részletben történő fizetéssel. Tagjaink - a visszajelzésekből tudjuk - elégedettek az egyesület működésével.

Összefogásunkra felfigyelt Határon Túli Magyarok Hivatala, és támogatásának köszönhetően Zentán, Adán, Csókán, Csantavéren, Magyarkanizsán, Kishegyesen és Bácsfeketehegyen végrehajthattunk egy infrastrukturális fejlesztést: számítógépekkel, nyomtatókkal és internetes csatlakozással láttuk el csoportjainkat. Ezzel javul a helyi egyesületek közti kommunikáció, és még inkább nyitni tudunk a nagyvilág felé. Gyermekeinknek pedig, akik sokszor anyagi okokból hátrányos helyzetben vannak, számítógépes tanfolyamokat, nyelvi labort stb. indíthatunk. Ugyanezen támogatásnak köszönhetően sikerült megvalósítanunk az idén az első vajdasági közösségi és családi életre nevelő ifjúsági tábort Magyarkanizsán. Ezt sikerült nemzetközi szintre emelnünk, hiszen a vajdasági résztvevők mellett jelen volt egy hat tagú csapat Szlovákiából, továbbá a magyarországi Csongrádról és Orosházáról is érkeztek résztvevők. Reméljük, hogy jövőre az idei mintegy negyven főnél többen is részt tudnak majd venni ezen a táboron.

Tervünk, hogy a zentai egyesületünkben az önkormányzat támogatásával tavaly elkezdett és sikeresen működő családlátogatási programunkat más helységekben is elindítsuk, ehhez a VANCSESZ öt egyesületének nevében pályázott a Tartományi Oktatási és Művelődési Titkárságnál támogatásra. Magyarkanizsán például most van folyamatban a községi képviselő-testület támogatásának kieszközlése a Tisza mentén nagy sikerű bébiprogramunk ottani beindításához. Nagy szükségünk lenne egy mikrobuszra is, amellyel eljuthatnánk a falvakba, az összejövetelekre, a képzésekre, találkozókra, táborokba. Szeretnénk tovább építeni kapcsolatainkat a magyarországi, felvidéki, erdélyi nagycsaládos egyesületekkel, együttműködve a tartományi és köztársasági szervekkel, több támogatást, kedvezményt kieszközölve a többgyermekesek részére és olyan változásokat sürgetve a törvények és előírások tekintetében, amelyek gyökeres változást jelentenének társadalmunk családszemléletében.

Végül hadd mondjam el, hogy egyesületünknek tagja lehet minden család, amely saját háztartásában legalább három gyermeket nevel vagy nevelt föl. De nem szeretnénk az embereket pusztán megszületett gyermekeik száma alapján kategorizálni, ezért pártoló tagként szívesen fogadjuk sorainkba mindazokat, akik a VANCSESZ céljait helyeslik és támogatják, ha nincs is három gyermekük. Emblémánkon is szereplő mottónkat közösen szeretnénk megvalósítani: „hűséggel, jósággal, szeretettel".

Forrás: familiaonline.hu

 

Közlemények, Felhívások!

Felhívom mindenki figyelmét arra, hogy soha, semmilyen körülmények között ne álljon meg a NACSE szomszéd bejáróján! (Betonozott bejáró) Kérünk benneteket, vegyétek komolyan!

Aki tud segítsen!

Keresünk:
Szekrénysort, mosógépet, fotelt, dohányzó asztalt adományba.
Keresünk működő képes televíziót, járókát, korcsolyát minden méretben.

Ha tudtok, segítsetek!
Felajánlásaitokat előre is köszönjük.

Szolgálati közlemény!

Kézműves foglalkozásainkhoz várunk pezsgős dugókat, főleg parafából, de a műanyagot is tudjuk használni. Ezen túl mindenféle parafa dugót várunk felajánlásba.  Kérjük, a téli időszakban gondoljatok ránk és ne kidobjátok, hanem gyűjtsétek össze és hozzátok be hozzánk a dugókat.

Egy rászoruló tagunk, aki most kezdte önálló életét szülői háttér nélkül keres konyhai székeket, szőnyeget. Ha tudtok segíteni, szóljatok, vagy hozzátok be felajánlásaitokat a fogadóórákon a NACSE-ba.

Előre is köszönjük!

Sz. M. M. - Hírek

NACSE turi

Rengeteg ruhánk van, nagyon sok a baba- és gyermekruha is, gyertek el, válogassatok!

 
 
1% Adjon egy részt a civileknek!
Nagycsaládosok Szarvasi Egyesülete
18373600-1-04
A szervezet további adatai a nonprofit.hu-n
Kíváncsi más szervezetekre is?
Keressen a Nonprofit Önarckép adatbázisban 11 000 további civil szervezet között!